top of page

Manuskriptets vej til Forlaget Syd
- og videre ud til læserne -

    

Ready for School

1. Telefonsamtale og mødet over kaffekoppen

Old telephones in a row

Når telefonsamtalen har været god, og begge parter oplever at der er noget at bygge videre på, så aftales fremsendelse af skriftligt materiale til redaktionel vurdering samt et møde over en kop kaffe. Materialet sendes via e-mail.  Et lille hold af frivillige testlæsere fra Sønderjylland læser manuskriptet og deltager som sparringspartnere, når forfatteren er klar til at dele manuskriptet med andre. 

2. Bindende kontrakt - juraen skal på plads

Contract Review

Materialet og samarbejdet er i process, og kontrakten skal nu udarbejdes, læses og underskrives. I kontrakten indbefattes aftaler vedr. økonomi, salgskanaler, oplagets størrelse; deadline for udgivelse; mulighed for at udgive under et pseudonym samt andre forpligtigelser, herunder ansvar for PR, podcasts, interviews, m.m. på forlagets hjemmeside. 

4. Publicering og PR

Ready to Get Published

Forlaget samarbejder med et trykkeri, der får tilsendt det færdige manuskript med forslag til bogomslag, og trykker udgivelsen i det aftalte oplag. Oplaget fordeles hos boghandlere og detailhandel samt de købere, der har bestilt via denne hjemmeside. Eksemplarer af den trykte bog sendes herefter til anmeldere på relevante onlinemedier, magasiner og dagblade. Forlaget Syd varetager PR (ifølge kontraktlig aftale) i form af pressemeddelelser, annoncer, podcasts og interviews her på hjemmesiden.

bottom of page